لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 کرج 8622
2 فردیس 735
3 ساوجبلاغ 622
4 نظرآباد 282