لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 کرج 8450
2 فردیس 688
3 ساوجبلاغ 606
4 نظرآباد 279