لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 بوشهر 1856
2 کنگان 679
3 دشتستان 598
4 گناوه 380