لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 بوشهر 1870
2 کنگان 704
3 دشتستان 613
4 گناوه 398