لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 زاهدان 3088
2 زابل 917
3 چابهار 628
4 ایرانشهر 441
5 سراوان 242