لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 زاهدان 3153
2 زابل 941
3 چابهار 642
4 ایرانشهر 477
5 سراوان 252