لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 اراک 2597
2 ساوه 881
3 خمین 299
4 دلیجان 287
5 شازند 136