لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 شهرکرد 2127
2 بروجن 415
3 لردگان 375
4 فارسان 292