لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 شهرکرد 1988
2 بروجن 394
3 لردگان 360
4 فارسان 279