لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 شهرکرد 2055
2 بروجن 400
3 لردگان 369
4 فارسان 288