لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 سنندج 2366
2 سقز 717
3 مریوان 398
4 قروه 378
5 بیجار 179