لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 سنندج 2547
2 سقز 779
3 مریوان 430
4 قروه 400
5 بیجار 179