لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 سنندج 2415
2 سقز 747
3 مریوان 416
4 قروه 391
5 بیجار 182