لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 42
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 31
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 13
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 9
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 3
6 تخصص بیماری‌های داخلی 3
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 3
8 تخصص بیماری‌های کودکان 3
9 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
10 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
11 تخصص چشم‌پزشکی 2
12 تخصص زنان و زایمان 2
13 کارشناسی علوم تغذیه 2
14 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
15 تخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت 1
16 تخصص بیهوشی 1
17 تخصص طب اورژانس 1
18 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
19 فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی 1
20 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1
21 کارشناسی داروسازی 1
22 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
23 کارشناسی گفتاردرمانی 1