لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 142
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 126
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 35
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 20
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 10
6 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 10
7 کارشناسی گفتاردرمانی 10
8 تخصص بیماری‌های داخلی 9
9 تخصص بیماری‌های کودکان 9
10 کارشناسی علوم تغذیه 7
11 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 6
12 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 6
13 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 5
14 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 5
15 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 3
16 تخصص بیهوشی 3
17 تخصص روان‌پزشکی 3
18 تخصص زنان و زایمان 3
19 کارشناسی ارشد مامایی 3
20 کارشناسی فیزیوتراپی 3
21 تخصص جراحی عمومی 2
22 تخصص چشم‌پزشکی 2
23 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
24 کارشناسی کاردرمانی 2
25 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
26 تخصص جراحی مغز و اعصاب 1