لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 57
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 56
3 کارشناسی مامایی 11
4 کارشناسی کاردرمانی 9
5 کارشناسی علوم تغذیه 4
6 تخصص بیماری‌های داخلی 3
7 تخصص بیماری‌های کودکان 3
8 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 3
9 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
10 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
11 تخصص زنان و زایمان 2
12 کارشناسی داروسازی 2
13 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 2
14 کارشناسی گفتاردرمانی 2
15 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
16 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
17 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
18 تخصص چشم‌پزشکی 1
19 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
20 دکترای حرفه‌ای داروسازی 1