لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 109
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 91
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 39
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 16
5 کارشناسی فیزیوتراپی 8
6 تخصص بیماری‌های کودکان 5
7 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 4
8 کارشناسی داروسازی 4
9 کارشناسی علوم تغذیه 4
10 تخصص بیماری‌های داخلی 3
11 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 3
12 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
13 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 2
14 کارشناسی گفتاردرمانی 2
15 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
16 تخصص بیهوشی 1
17 تخصص پزشکی خانواده 1
18 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
19 تخصص جراحی عمومی 1
20 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) 1
21 تخصص دندانپزشکی کودکان 1
22 تخصص زنان و زایمان 1
23 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
24 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
25 کارشناسی کاردرمانی 1