لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 104
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 90
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 31
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 15
5 کارشناسی فیزیوتراپی 9
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 4
7 کارشناسی داروسازی 4
8 کارشناسی علوم تغذیه 4
9 تخصص بیماری‌های داخلی 3
10 تخصص بیماری‌های کودکان 3
11 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
12 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 2
13 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
14 تخصص بیهوشی 1
15 تخصص پزشکی خانواده 1
16 تخصص جراحی عمومی 1
17 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) 1
18 تخصص دندانپزشکی کودکان 1
19 تخصص زنان و زایمان 1
20 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
21 کارشناسی کاردرمانی 1