لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهر

ردیف شهر تعداد کل
1 اصفهان 5289
2 کاشان 496
3 نجف آباد 417
4 شاهین شهر 330
5 خمینی شهر 272
6 شهرضا 196
7 فلاورجان 139
8 زرین شهر 134
9 مبارکه 118
10 بهارستان 108
11 فولادشهر 96
12 گلپایگان 94
13 دولت آباد 78
14 آران وبیدگل 59
15 درچه پیاز 54
16 نائین 38
17 ابریشم 32
18 پیربکران 31
19 سمیرم 31
20 داران 28
21 گلدشت 27
22 تیران 24
23 خورزوق 24
24 دستگرد 23
25 اردستان 21
26 قهدریجان 21
27 گزبرخوار 21
28 کلیشاد 21
29 بادرود 19
30 خوانسار 18
31 دهاقان 17
32 چرمهین 16
33 زواره 16
34 نطنز 16
35 فریدونشهر 15
36 حبیب آباد 13
37 کوشک 13
38 باغ بهادران 12
39 زیباشهر 12
40 ایمانشهر 11
41 چادگان 11
42 دهق 11
43 سده لنجان 10
44 ورنامخواست 10
45 چمگردان 9
46 زازران 9
47 خور 8
48 کوهپایه 8
49 بهاران شهر 7
50 بوئین میاندشت 7
51 زیار 7
52 عسگران 7
53 نوش آباد 7
54 ورزنه 7
55 باغشاد 6
56 زاینده رود 6
57 طالخونچه 6
58 گوگد 6
59 کهریزسنگ 6
60 حسن آباد 5
61 دستجرد 5
62 دیزیچه 5
63 علویجه 5
64 گلشهر 5
65 محمدآباد 5
66 میمه 5
67 نیک آباد 5
68 هرند 5
69 اژیه 4
70 جندق 4
71 نصرآباد 4
72 کچوئیه 4
73 اشن 3
74 اصغراباد 3
75 بافران 3
76 سودرجان 3
77 قهجاورستان 3
78 ابوزیدآباد 2
79 جوزدان 2
80 رامشه 2
81 سفیدشهر 2
82 گرگاب 2
83 مهاباد 2
84 وزوان 2
85 کرچگان 2
86 کرکوند 2
87 کمشجه 2
88 اسفرجان 1
89 اسلام اباد 1
90 تودشک 1
91 جوشقان قالی 1
92 چم یوسفعلی 1
93 خالد آباد 1
94 رضوان شهر 1
95 سین 1
96 شاپورآباد 1
97 فتح آباد 1
98 قمصر 1
99 لای بید 1
100 مشکات 1
101 کفران 1