لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهر

ردیف شهر تعداد کل
1 اصفهان 5252
2 کاشان 502
3 نجف آباد 406
4 شاهین شهر 324
5 خمینی شهر 276
6 شهرضا 194
7 زرین شهر 132
8 فلاورجان 125
9 بهارستان 117
10 مبارکه 112
11 فولادشهر 105
12 گلپایگان 102
13 دولت آباد 63
14 آران وبیدگل 56
15 درچه پیاز 54
16 سمیرم 35
17 نائین 32
18 پیربکران 31
19 داران 31
20 تیران 26
21 ابریشم 25
22 گلدشت 25
23 دستگرد 23
24 خورزوق 22
25 قهدریجان 22
26 اردستان 21
27 گزبرخوار 21
28 خوانسار 20
29 کلیشاد 18
30 بادرود 16
31 دهاقان 16
32 نطنز 16
33 کوشک 14
34 زیباشهر 13
35 چرمهین 12
36 زواره 12
37 دهق 11
38 فریدونشهر 11
39 باغ بهادران 10
40 بوئین میاندشت 10
41 حبیب آباد 10
42 ورنامخواست 10
43 ایمانشهر 9
44 چادگان 9
45 چمگردان 9
46 خور 9
47 سده لنجان 9
48 زازران 8
49 زاینده رود 8
50 طالخونچه 8
51 عسگران 7
52 گوگد 7
53 نوش آباد 7
54 ورزنه 7
55 کهریزسنگ 7
56 بهاران شهر 6
57 باغشاد 5
58 دیزیچه 5
59 علویجه 5
60 میمه 5
61 نیک آباد 5
62 کوهپایه 5
63 دستجرد 4
64 رامشه 4
65 زیار 4
66 گلشهر 4
67 نصرآباد 4
68 هرند 4
69 ابوزیدآباد 3
70 اژیه 3
71 بافران 3
72 جندق 3
73 سودرجان 3
74 قهجاورستان 3
75 محمدآباد 3
76 وزوان 3
77 کچوئیه 3
78 کرکوند 3
79 اشن 2
80 اصغراباد 2
81 جوزدان 2
82 حسن آباد 2
83 سفیدشهر 2
84 گرگاب 2
85 مهاباد 2
86 کرچگان 2
87 اسلام اباد 1
88 تودشک 1
89 چم یوسفعلی 1
90 خالد آباد 1
91 رضوان شهر 1
92 سین 1
93 شاپورآباد 1
94 قمصر 1
95 مشکات 1
96 کمشجه 1