لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهر

ردیف شهر تعداد کل
1 شیراز 5251
2 مرودشت 279
3 جهرم 196
4 صدرا 194
5 فسا 189
6 کازرون 165
7 داراب 145
8 نورآباد 141
9 لار 138
10 آباده 111
11 نی ریز 90
12 لامرد 88
13 فیروزآباد 78
14 اقلید 64
15 گراش 55
16 کوار 53
17 استهبان 47
18 خنج 36
19 اوز 27
20 صفاشهر 26
21 قائمیه 26
22 حاجی آباد 24
23 فراشبند 24
24 زرقان 22
25 قیر 21
26 ارسنجان 20
27 اردکان 18
28 خرامه 18
29 گله دار 17
30 سروستان 16
31 باب انار 15
32 بیضا 15
33 اشکنان 14
34 سعادت شهر 14
35 مصیری 13
36 بوانات 12
37 میمند 11
38 آباده طشک 10
39 جنت شهر 10
40 قادرآباد 9
41 لپوئی 9
42 مهر 9
43 جویم 6
44 بالاده 5
45 خانه زنیان 5
46 خشت 5
47 داریان 5
48 رامجرد 5
49 هماشهر 4
50 دوبرجی 3
51 شهر پیر 3
52 صغاد 3
53 قطب آباد 3
54 لطیفی 3
55 کنارتخته 3
56 بکیان خایمنی 2
57 حسامی 2
58 خیریز 2
59 دبیران 2
60 زاهدشهر 2
61 علامرودشت 2
62 عمادده 2
63 فاروق 2
64 مادرسلیمان 2
65 کامفیروز 2
66 کره ای 2
67 اسیر 1
68 امام شهر 1
69 ایج 1
70 بلفان 1
71 بنارویه 1
72 بهمن 1
73 بیرم 1
74 توجردی 1
75 خانمین 1
76 خرم مکان 1
77 خور 1
78 خومه زار 1
79 خیرآباد 1
80 درودزن 1
81 دشت آزادگان 1
82 رونیز 1
83 سده 1
84 سورمق 1
85 سیدان 1
86 فورگ 1
87 فیشور 1
88 مبارک آباد 1
89 کوپن 1
90 کوره 1
91 کوهنجان 1