لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 بیرجند 1378
2 فردوس 338
3 قائن 324
4 طبس 259