لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 زنجان 2285
2 ابهر 449
3 خدابنده 228
4 خرم دره 134