لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 سمنان 1188
2 شاهرود 1003
3 گرمسار 328
4 دامغان 284