لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 68
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 56
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 21
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 12
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 6
6 تخصص بیماری‌های داخلی 3
7 تخصص بیماری‌های کودکان 3
8 کارشناسی فیزیوتراپی 3
9 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
10 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
11 تخصص جراحی عمومی 2
12 تخصص روان‌پزشکی 2
13 تخصص زنان و زایمان 2
14 کارشناسی علوم تغذیه 2
15 کارشناسی گفتاردرمانی 2
16 کارشناسی کاردرمانی 2
17 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
18 تخصص بیهوشی 1
19 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
20 تخصص چشم‌پزشکی 1
21 تخصص دندانپزشکی ترمیمی 1
22 فلوشیپ طب روان‌تنی (سایکوسوماتیک) 1
23 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
24 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 1
25 کارشناسی ارشد مامایی 1
26 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1