لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 69
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 54
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 19
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 12
5 تخصص بیماری‌های داخلی 3
6 تخصص بیماری‌های کودکان 3
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
8 کارشناسی علوم تغذیه 3
9 کارشناسی فیزیوتراپی 3
10 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
11 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
12 تخصص جراحی عمومی 2
13 تخصص روان‌پزشکی 2
14 کارشناسی گفتاردرمانی 2
15 کارشناسی کاردرمانی 2
16 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
17 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
18 تخصص چشم‌پزشکی 1
19 تخصص دندانپزشکی ترمیمی 1
20 تخصص زنان و زایمان 1
21 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
22 فلوشیپ طب روان‌تنی (سایکوسوماتیک) 1
23 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
24 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 1
25 کارشناسی ارشد مامایی 1
26 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1