لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 52
2 کارشناسی مامایی 49
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 16
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 14
5 کارشناسی علوم تغذیه 6
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 4
7 کارشناسی داروسازی 4
8 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 3
9 تخصص بیماری‌های کودکان 3
10 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 3
11 کارشناسی فیزیوتراپی 3
12 تخصص بیماری‌های داخلی 2
13 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
14 کارشناسی گفتاردرمانی 2
15 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) 1
16 تخصص پزشکی اجتماعی 1
17 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
18 تخصص جراحی عمومی 1
19 تخصص زنان و زایمان 1
20 تخصص طب اورژانس 1
21 دکترای تخصصی (Ph.D) فیزیوتراپی 1
22 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
23 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1