لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 104
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 77
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 41
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 32
5 کارشناسی علوم تغذیه 15
6 کارشناسی فیزیوتراپی 10
7 تخصص بیماری‌های کودکان 7
8 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 6
9 تخصص زنان و زایمان 6
10 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 5
11 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 5
12 کارشناسی ارشد مامایی 5
13 کارشناسی گفتاردرمانی 5
14 تخصص بیماری‌های داخلی 4
15 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 4
16 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 3
17 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 3
18 کارشناسی داروسازی 3
19 کارشناسی کاردرمانی 3
20 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 2
21 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
22 تخصص جراحی عمومی 2
23 تخصص روان‌پزشکی 2
24 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 2
25 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 2
26 تخصص بیهوشی 1
27 تخصص جراحی مغز و اعصاب 1
28 تخصص چشم‌پزشکی 1
29 دکترای تخصصی (Ph.D) علوم تغذیه 1
30 فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) 1
31 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 1
32 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 1
33 کارشناسی ارشد کاردرمانی 1
34 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1