لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 111
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 88
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 26
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 19
5 کارشناسی علوم تغذیه 7
6 کارشناسی گفتاردرمانی 7
7 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 6
8 تخصص بیماری‌های داخلی 5
9 کارشناسی فیزیوتراپی 5
10 کارشناسی کاردرمانی 5
11 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
12 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 3
13 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
14 تخصص بیماری‌های کودکان 2
15 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
16 تخصص زنان و زایمان 2
17 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 2
18 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
19 تخصص پزشکی خانواده 1
20 تخصص جراحی عمومی 1
21 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) 1
22 تخصص چشم‌پزشکی 1
23 تخصص روان‌پزشکی 1
24 تخصص طب اورژانس 1
25 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
26 دکترای تخصصی (Ph.D) علوم تغذیه 1
27 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
28 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 1
29 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1