لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 بندرعباس 2986
2 بندرلنگه 421
3 قشم 322
4 میناب 277