لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 بندرعباس 2826
2 بندرلنگه 366
3 قشم 290
4 میناب 263