لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 بندرعباس 2899
2 بندرلنگه 390
3 قشم 299
4 میناب 271