لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 98
2 کارشناسی مامایی 81
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 50
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 18
5 کارشناسی علوم تغذیه 9
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 8
7 تخصص بیماری‌های کودکان 7
8 تخصص بیماری‌های داخلی 6
9 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 6
10 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 3
11 تخصص روان‌پزشکی 3
12 تخصص زنان و زایمان 3
13 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 3
14 کارشناسی داروسازی 3
15 کارشناسی فیزیوتراپی 3
16 تخصص بیهوشی 2
17 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
18 تخصص جراحی عمومی 2
19 کارشناسی گفتاردرمانی 2
20 کارشناسی کاردرمانی 2
21 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
22 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس) 1
23 تخصص جراحی مغز و اعصاب 1
24 تخصص چشم‌پزشکی 1
25 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) 1
26 تخصص دندانپزشکی کودکان 1
27 تخصص طب اورژانس 1
28 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
29 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
30 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
31 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1
32 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1