لطفا صبور باشید...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 133
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 118
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 31
4 تخصص بیماری‌های داخلی 10
5 دکترای حرفه‌ای داروسازی 9
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 6
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 6
8 کارشناسی کاردرمانی 6
9 کارشناسی علوم تغذیه 5
10 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 4
11 کارشناسی فیزیوتراپی 4
12 تخصص بیماری‌های کودکان 3
13 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 3
14 تخصص زنان و زایمان 3
15 کارشناسی داروسازی 3
16 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 3
17 کارشناسی گفتاردرمانی 3
18 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 2
19 تخصص بیهوشی 2
20 تخصص روان‌پزشکی 2
21 تخصص طب اورژانس 2
22 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
23 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
24 تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی 1
25 تخصص جراحی مغز و اعصاب 1
26 تخصص چشم‌پزشکی 1
27 دکترای تخصصی (Ph.D) باکتری‌شناسی آزمایشگاهی (باکتریولوژی) 1
28 دکترای تخصصی (Ph.D) علوم تغذیه 1
29 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1